Nội thất ngành may Đăng Khang - Công ty Phúc An Khang bảo hành tất cả các sản phẩm của công ty sản xuất lắp đặt trong thời hạn 12 tháng