Trục lăn xả vải

- Trục lăn xả vải gồm: giá đỡ và con lăn xả vải

- Kích thước 1m4,1m6.....2m

(Xưởng nhân sản xuất theo yêu cầu)

Liên hệ