Bàn kiểm đầu chuyền

- Nhận sản xuất theo yêu cầu

- Khung bàn chắc chắn, chịu lực tốt

- Có tủ hộc tiện ích

 

Liên hệ