Bàn kiểm hàng 1 tầng

- Nhận sản xuất bàn kiểm hàng theo kích thước yêu cầu

- Khung bàn chắc chắn, chịu lực tốt

Liên hệ