Lật mặt dán lại formica bàn cắt vải

- Lật mặt và dán lại lớp formica cho Bàn cắt vải cũ

 

Liên hệ