Thay mặt bàn cắt vải

- Mặt bàn đảm bảo độ phẳng giúp quá trình cắt chính xác, hiệu quả.
- Nhận tư vấn, sản xuất theo nhu cầu của quý khách hàng.

Liên hệ